❮ Current openings at WaySeven

Office Manager

Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

(Serbian version below)

Who we are

At WaySeven, we deliver high quality software code and outstanding design by utilizing an agile approach, as well as a culture that values open communication and willingness to bring new values. We work with clients across the spectrum, from start-ups and small businesses to Fortune 500 companies.

Who you are

An energetic professional who enjoys a dynamic workplace. You are experienced in handling a wide range of administrative and support-related tasks and able to work independently with little or no supervision. Well organized, flexible, and ready to take on the administrative challenges of supporting an office of diverse people.

Responsibilities

 • Wide range of general office-administrative-technical activities and tasks (communication, filing system, inventory, etc.)
 • Participating in various People Operations (HR) activities and tasks (talent acquisition, performance management, employee relations & satisfaction, etc.)
 • Social media marketing activities (assisting in creation of posts etc.)
 • Handling procurement, if necessary
 • Contribution to the realization of company internal special projects

Your background

 • Experience with the same or similar job positions
 • Strong verbal and written communication skills and ability to juggle priorities and diverse workload
 • Ability to work independently and collaboratively within a technology-oriented environment
 • Proficient in Microsoft Office Suite or related software
 • English language proficiency

Nice to have

 • Proven experience with people operations management practices and procedures
 • Familiar with legal practices and procedures in private companies
 • Certificate of English language proficiency (B2 level) or equivalent experience

Values

As part of the company culture we appreciate:

 • Openness and transparency
 • Curiosity and eagerness to learn
 • Proactive attitude
 • Friendliness

What we offer

 • Full-time employment and fair compensation
 • Experience in a young, hard-working, and dedicated team
 • Benefits and perks in line with IT industry standards

WE ARE NO LONGER ACCEPTING APPLICANTS TO THIS POSITION

Administrativni saradnik

Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Ko smo mi

Way Seven je kompanija koja se bavi razvojem visoko kvalitetnog softvera. Kombinujući metode agilnog razvoja i primjenjujući najbolje prakse, pomažemo našim klijentima da plasiraju inovativna rješenja koja krajnji korisnici vole. Naše vrijednosti, kultura i prakse nam omogućuju da radimo sa raznovrsnim klijentima širom svijeta, od start-up-a i malih preduzeća do kompanija sa liste Fortune 500.

Ko si ti

Energičan radnik koji je spreman na obavljanje raznovrsnih zadataka. Iskusan u različitim administrativno-tehničkim poslovima i sposoban da radi samostalno, sa malo ili bez nadzora. Dobro organizovan, fleksibilan i voli izazove u kancelarijsko-administrativnim poslovima i zadacima, te spreman da bude na usluzi i podrška svim svojim kolegama.

OPIS POSLA

 • Širok spektar opštih kancelarijsko-administrativno-tehničkih poslova i zadataka (komunikacija, dokumentovanje i arhiviranje, inventura itd.)
 • Učestvovanje u raznim aktivnostima i zadacima iz domena upravljanja ljudskim resursima (HR) (selekcija, upravljanje učinkom, odnosi i zadovoljstvo zaposlenih, itd.)
 • Pomaganje u svakodnevnim aktivnostima za društvene mreže (pomaganje u kreiranju sadržaja itd.)
 • Izvršavanje nabavki po potrebi
 • Učestvovanje u realizaciji internih i posebnih projekata kompanije

OPŠTI USLOVI

 • Iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Dobre verbalne i pisane vještine komunikacije, te sposobnost prioritizacije raznovrsnih poslova i zadataka
 • Sposobnost samostalnog i timskog rada u okruženju koje je karakteristično za IT kompanije
 • Poznavanje Microsoft Office paketa ili sličnog softvera
 • Dobro poznavanje engleskog jezika

Poželjno

 • Radno iskustvo sa praksama i procedurama iz domena upravljanja ljudskim resursima
 • Poznavanje određenih pravnih praksi i procedura vezanih za privatna preduzeća
 • Sertifikat o poznavanju engleskog jezika (B2 nivo) ili ekvivalentno iskustvo

Vrijednosti

Kao dio naše kompanijske kulture cijenimo:

 • Otvorenost i transparentnost
 • Radoznalost i želju za učenjem
 • Proaktivan pristup
 • Ljubaznost

ŠTA NUDIMO

 • Zaposlenje na puno radno vrijeme uz adekvatne uslove rada
 • Rad u mladom, vrijednom i posvećenom timu
 • Benefiti i prednosti u skladu sa standardima u IT industriji

OVAJ OGLAS JE ISTEKAO